پنجشنبه , 27/دي/1397
 Thursday , 17/January/2019
تعداد کل بازدیدها73857

مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...تاریخ اقتصاد

iranmap

کشورایران به دلیل قرار گرفتن در منطقه میانی اوراسیا، موقعیتی راهبردی دارد.اقتصاد ایران به مدت ۷ قرن ( از قرن سوم تااواسط قرن یازدهم هجری) در حوزه فرهنگی-اقتصادی موقعیت ممتاز و مسلطی در دنیا داشته و از قطب هاب اصلی جذب و ادغام سرمایه بشمار می آمد و تا سال ۱۲۶۶ هجری، پول ایران (شاهی) از بغداد تا مرز چین و از هندوستان تا حدود روسیه وسیله مبادله بود. تصویر کلی ایران را قبل از هجوم قبایل(حدودا قرن ۱۰ میلادی) می توان بصورت زیر خلاصه نمود:

  • مناطق شمال و شمال شرق ایران در مسیر “راه ابریشم” قرار داشته و مسیر تجاری بین دنیای شرق و غرب بودند. *در خلیج فارس، ایران از ۳ طریق به تجارت بین المللی مرتبط می شد:(۱-از سواحل اقیانوس هند به شرق. ۲- از جنوب خلیج فارس به عدن و از آنجا به شمال آفریقا(مصر) و دریای مدیترانه و اروپا. ۳-از شمال خلیج فارس به بصره.بغداد به لوانت (لبنان،سوریه،فلسطین)به دریای مدیترانه و اروپا). *صادرات به مناطق وسیعی از شرق و غرب (برخی محصولات نیز به تمامی دنیا). *ایران در آن دوره هم در تولیدات کشاورزی،هم صنعتی و هم تسلیحات نظامی سرآمد بود. *در آن مقطع ایرانیان(مسلمین):۱-”صنعت استخراج معادن” داشتند.۲-”صنعت متالوژی” داشتند. ۳-اضافه تولیدات در این زمینه ها را صادر می کردند. *رونق و آبادانی، توسعه و شکوفایی اقتصادی،صنعتی بهمراه پیشرفتهای علمی و دانشمندان نام آور ایرانی-اسلامی (ریاضیات،هیئت،نجوم،جغرافیا،شیمی،طب،فلسفه،تاریخ و … ) تا اوایل قرن ۱۳٫
  • این کشور از اعضای سازمان ملل متحد،جنبش عدم تعهد، سازمان کنفرانس اسلامی، اوپک، سازمان اکو و چندین سازمان بین المللی دیگر است. همچنین یک قدرت منطقه ای بسیار مهم در جنوب غربی آسیا است و به دلیل در اختیار داشتن صنایع پیشرفته ای همچون: نفت،پتروشیمی،فولاد وگاز طبیعی، جایگاه مهمی را در اقتصاد جهانی بدست آورده است.از صنایع پیشرفته دیگر ایران می توان به نساجی،شیمیایی،غذایی،خودرو سازی،سدسازی،الکتریکی و الکترونیکی اشاره کرد.ایران همچنین دارای سازه های دستی و سنتی از قبیل:فرش و قالی،گلیم بافی و زیلو،منبت کاری،خاتم کاری و سفالگری می باشد.مهم ترین صنایع و معادن ایران عبارتند از نفت و گاز می باشد.سابقه اکتشاف نفت در ایران به حدود ۴۰۰۰ سال پیش می رس.ایران سومین ذخایر نفتی جهان ودومین ذخایر گازی جهان را دارد و دومین صادر کننده بزرگ اپک است که پتانسیل تبدیل شدن به یک ابر قدرت انرژی را دارد. مهمترین منطقه های نفتی این کشورمسجد سلیمان،هفتگل،گچساران،آغاجاری و اسلام آباد غرب است.دریای مازندران نیز ذخایر نفتی فراوانی دارد و قم نیز در حال بهره برداری است. همچنین میدان های عظیم نفتی آزادگان، یادآوران و میدان گازی تابناک از مهمترین دستاوردهای اخیر فعالیتهای اکتشافی می باشند. مهمترین میدان گازی ایران میدان گازی پارس در بوشهر است که به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شده است. طبق چشم انداز ۲۰ ساله صنعت نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران که توسط مقام معظم رهبری بیان شده است؛ ایران در سال ۲۰۲۵: تولید کننده ۷% نفت و ۸% گاز دنیا، اولین تولیدکننده محصولات پتروشیمی در منطقه از لحاظ ارزش و دارای جایگاه نخست فناوری نفت و گاز در منطقه می باشد. بیشترین معادن در حال بهره برداری در استانهای خراسان وجود دارد.

 

 

دیگر معادن مهم ایران عبارتند از: معادن کالاهای فلزی: آهن، منگنز، کرومیت، مس، سرب، روی، نیکل، کبالت، طلا، نقره، آلومینیوم.

معدن شیمیایی: گوگرد، نمک، سنگ ها تزئینی مانند فیروزه، شن و ماسه و زغال سنگ؛ همچنین این کشور به رغم تحریم های موجود به پیشرفتهای چشمگیری در زمینه انرژی هسته ای دست یافته است.


  • بر پایه گزارش سازمان جهانی جهانگردی ایران رتبه دهم جاذبه های باستانی و تاریخی و رتبه پنجم جاذبه های طبیعی را در دنیا دارد.
  • بطور خلاصه در یک جمله می توان ایران را کشوری منحصر بفرد از جنبه های تامین امنیت، انرژی جهان، دارا بودن منابع و جاذبه های طبیعی متنوع و فراوان دانست.

نگاهی به کشور ایران