دوشنبه , 30/مهر/1397
 Monday , 22/October/2018
تعداد کل بازدیدها73581

مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...ایلام

جاذبه های استان ایلام


قلعه توت ایلام

این قلعه در میان کشتزارهاو باغهای کشاورزی و بر فراز یک تپه باستانی است.


*** دیدنیهای باستانی شهر ایلام ***کاخ فلاحتی

مجموعه کاخ قلعه والی

قلعه قیران

تپه ورده کبود

سنگ نوشته آشوری (گل گل) پیشینه ۳۰۰۰سال

سنگ نوشته تنگه قوچعلی

سنگ نوشته تخت خان

سنگ نوشته قلعه والی


* قلعه های استان ایلام *

۱- قلعه هزارانی: بر تپه ای به ارتفاع حدودا۱۰متر بنا شده که با مصالح سنگ و گچ ساخته شده است و مربوط به دوره ساسانی می باشد.

۲- قلعه سه کسان: بر روی ارتفاعات صخره ای است.. یکی از بزرگترین قلعه های دوره ساسانی است..مصالح ساخت آن قلوه سنگ و گچ می باشد.

۳- قلعه سام: معماری این قلعه جنبه نظامی و دفاعی داشته است، معماری قلعه به سبک معماری دوره ساسانیان ساخته شده است.م صالح ساختمانی آن: سنگ، گچ، ساروج، ملات،گچ است.

۴- پشت قلعه آبدانان: مصالح به کار رفته در قلعه قلوه سنگ،گچ و ساروج می باشد.

۵- قلعه اسماعیل خان: بر فراز ارتفاعات انبار آب و مشرف به شهر ایلام ساخته شده است..مصالح بکار رفته در کل بنا سنگ های کوهستانی با استفاده از ملات گچ می باشد.

۶- قلعه چکر بولی چوار: مصالح بکار رفته در این قلعه سنگ و گچ می باشد

۷- قلعه تاریخی چوار(قلا): این قلعه یکی از بزرگترین قلاع منطقه است که بر فراز تپه ای ایجاد شده است. مواد اصلی ،قلوه سنگ ها و لاشه سنگ های محلی و ملات گچ می باشد.این بنا جزء قلاع نظامی-مسکونی می باشد.

۸- قلعه والی ایلام: یکی از بناهای مهم دوره قاجاریه بر روی تپه ای به نام چغا میرگ ساخته شده است. مصالح بکار رفته در معماری قلعه شامل سنگ،آجر،گچ،کاشی و چوب می باشد.

۹- قلعه پور اشرف: مصالح بکار رفته در اسکلت بنا،قلوه سنگ و در مواردی از آجر استفاده شده است. این قلعه کاربردنظامی-مسکونی داشته و متعلق به دوران قاجار می باشد.

۱۰- قلعه زینل(زبیده): بر روی تپه ای نسبتاً بلند ساخته شده است که در دوره صفویه ساخته شده است .مصالح بکار رفته در ساخت این قلعه سنگ و گچ می باشد.

۱۱- دژ شیخ مکان: مصالح اصلی دژ قلوه سنگ و گچ است

۱۲- قلعه میر غلام هاشمی(سیکان): از بناهای دوره قاجاریه است و با مصالحی از سنگ و ملات گچ ساخته شده که کاربرد مسکونی داشته است.

۱۳- قلعه هزار در: با توجه به ساختار معماری،اثر احتمالاً قلعه یا پادگان نظامی بوده است.مصالح بکار رفته شامل سنگهای تراشیده و قلوه سنگ هایی است که از گچ پخته بعنوان ملات استفاده شده است.

۱۴- قلعه ارمو

۱۵- قلعه پنج برار مورموری(قلعه تاجمیر)

۱۶- قلعه شیاخ(شهاق): مربوط به دوران ساسانیان می باشد..مصالح بکار رفته در بنا سنگ و گچ است.

۱۷- قلعه میمه زرین آباد: قلعه شامل پله،زیرزمین،راهرو،برج دیده بانی و تعدادی اتاق است.مصالح بکار رفته در این بنا قلوه سنگ و گچ می باشد.

۱۸- قلعه آسمان آباد دوله شیروان: مصالح ساخت آن سنگهای لاشه و ملات گچ می باشد.

۱۹- قلعه هره قلوس

۲۰- قلعه جوق ملکشاهی

۲۱- قلعه کنجانچم

۲۲- قلعه جهانگیر آباد: متعلق به دوران پهلوی است.مصالح بکار رفته در این قلعه قلوه سنگهای رودخانه ای و ملات گچ می باشد.


** آتشکده های ایلام **

۱- آتشکده سیاهگل ایوان: مربوط به دوره ساسانیان است.این بنا روی چهار پایه ساخته شده و دارای گنبدی یک جداره می باشد.

۲- آتشکده موشکان: مربوط به دوران ساسانیان است.این آتشکده از ملات ساروج و سنگ ساخته شده است.

۳- چهار طاقی:.این بنا تماماً با قلوه سنگ و گچ ساخته شده است و مربوط به دوران ساسانی است.


نگاهی به کشور ایران