پنجشنبه , 27/دي/1397
 Thursday , 17/January/2019
تعداد کل بازدیدها73857

مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...تاریخچه

خاستگاه و تاریخچه نام آرژانتین


“آرژانتین” از کلمه لاتین “argentum”به مفهوم(نقره)گرفته شده است.زمانی که اولین فاتحان اسپانیایی رود ریو د لا پلاتا(رود نقره) را کشف کردند،آنها نام مصب(سرشاخه)آن را “دریای شیرین”-چون در منطقه آب تازه و شیرین دریا قرار دارد- نهادند.مردم بومی هدایایی از نقره به نجات یافتگان از ماموریت کشتی شکسته آنها دادند،که هدایت آن با خوان دیاز د سولیس از جکله کاشفان اسپانیایی که بعد ها به دست سرخپوستان به قتل رسیده بود.

افسانه سییرا دل پلاتا-یک کوه غنی از نقره- در حدود سال ۱۵۴۲ به اسپانیا رسید و این نام نخستین بار بر روی نقشه ونیز که سال ۱۵۳۶ چاپ شد،مشاهده گردید.معدن نقره در ناحیه ای قرار داشت که”شهر پوتوسیه” در سال ۱۵۴۶ در آن بنا نهاده شد.نام آرژانتین در ابتدا یه طور گسترده در کتاب”تاریخچه کشف،جمعیت و فتح ریو د لا پلاتا”اثر روی د گوزمان استفاده شد،و این محدوده را”تییررا آرژانتینا”(سرزمین نقره)نامیدند.

هزاران هزار مهاجر از کشور های مختلف در اوایل قرن۲۰ به این کشور مهاجرت کردند .البته با کمک دولت بوده و جزء آن هزاران زن و مرد از ایتالیا ، اسپانیا، سوریه  و ژاپن به این کشور مهاجرت کرده اند.

و در سال ۱۹۱۲ رئیس جمهور Sanes Pena  Rockes قانون انتخابات برای تمام افراد را وضع کرد . و ۴ سال بعد خود او اولین رئیس جمهوری بود که کشور توسط رای مردمی انتخاب گردید.

بعد ها این کشور توسط چند حکومت نظامی که بر اثر کودتا سرکار آمدند اداره می شده و این حاکمان بیشتر در قرن ۲۰ حکم روایی می کردند. و در همین دوران ، سرهنگ Peron  که دو بار رئیس جمهور در این کشور بود و یک قهرمان ملی محسوب میشده همراه با همسرش  Evita Peron مدت زیادی در این کشور فرمانروایی  کردند . و در این زمان آرژانتین در یکی از دوران های خوب اقتصادی خود بوده و در این زمان دولت مخصوصا” Evita Peron  از کارگران و مردم فقیر حمایت میکردند.

در سال ۱۹۵۶ زنان نیز حق شرکت در انتخابات و حق رای دریافت کردند.

در سال ۱۹۵۹ Ernesto Cheguvara که یک رهبر سوشیالیست و قهرمان ملی بود از آرژانتین به کوبا رفت که شرایط انقلاب را فراهم کند ولی در Bolivia به قتل رسید .

و بعد از او چپ گرایان  در آرژانتین بسیار قدرتمند بودند و بر ضد دیکتاتورهای نظامی قیام میکردند ، که نتیجه ی آن برگشت Peron  از تبعید ، و دوباره رئیس جمهور شدن اوبود . ولی بعد از مرگ Peron  نظامی ها دوباره بر سر کار آمدند .

و در زمان آخرین دیکتاتور نظامی آزادیخواهان زیادی قتل عام میشدند و در حدود ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی جوان زن و مرد ناپدید  یا کشته شدند و رفته رفته مادران این افراد هر روز مقابل کاخ ریاست جمهوری تجمع میکردند که بعدا” آنها به مادران پلازا مایو معروف شدند که رفته رفته باعث از بین رفتن حکومت نظامیان گردید .

در سال ۱۹۸۲ دولت آرژانتین به جزایر Malvinas در جنوب این کشور که در اصل از آن آنها بوده و در سال ۱۸۳۲توسط انگلیسیها مستمره گردیده حمله کردند و آن را تصرف کردند ولی با واکنش شدید انگلیس مواجه شدند.و بعد از یک جنگ تمام عیار انگلیس ها آن را پس گرفتند .

در سال ۱۹۸۳ رئیس جمهور منتخب مردم Raul Alfansin دموکراسی را به این کشور باز گرداند و درخواست معرفی نظامیان قاتل را به دادگاه داد که بسیاری محکوم شدند.

بعد از او دوره رئیس جمهوری Carlos Menem برای دو دوره شکوفا بوده که اقتصاد خوبی برای آرژانتین داشت.

و بعد از آن دوره Dela Rua بوده که دوران خوبی نبوده و سپس نوبت  Dualds و در حال حاضر Chrrstina میباشد.


نگاهی به کشور ایران