سه شنبه , 01/آبان/1397
 Tuesday , 23/October/2018
تعداد کل بازدیدها73602

مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...نظام اقتصادی


نظام اقتصادی و ویژگی های آن

غنی بودن منابع طبیعی ،نرخ بالای باسوادی ،صادرات در بخش کشاورزی،و همچنین تنوع در عرصه صنعت به رشد اقتصادی آرژانتین کمک بسزایی نموده است.آرژانتین از منابع طبیعی بسیار،جمعیت تحصیلکرده،بخش کشاورزی رقابت پذیر در سطح جهان و توانمندی های تولیدات صنعتی متنوع برخوردار است.


بخش های مختلف اقتصادی

صنایع آرژانتین یکی از متنوع ترین صنایع آمریکای لاتین است.آرژانتین همچنین در دیگر زمینه های صنایع سنگین از جمله ساخت لوکوموتیو،واگن،کشتی،و دیگر مصنوعات فولادی فعال بوده و در زمینه تولیدات صنایع سبک چون دستگاه های برودتی وحرارتی،لوازم برقی،چینی،شیشه،سرامیک،منسوجات،دخانیات،و غیره نیز از صنایع معتبری برخوردار است که در برخی از موارد ذکر شده به منظور حفظ کیفیت کالاها تولید با نظارت و لیسانس کارخانه مادر صورت می پذیرد.بخش داروسازی در آرژانتین نیز از توسعه یافته ترین بخش های صنعتی به شمار می آید.البته این بخش در اختیار شزکت های چند ملیتی و به ویژه شرکت های آمریکایی می باشد.

صنایع پتروشیمی ،نفت خام،نفت و گاز ظبیعی با نسبت ۲۰% کل صادرات در گروه دوم صادرات قرار دارند.مهم ترین حوزه های نفتی در پاتاگونیا و کویو قرار دارند.شبکه عمده انتقال خط لوله،محصول خام را به باهیا بلانکا،مرکز صنعت پتروشیمی و نیز کمربند صنعتی لاپلاتا-روساریو می فرستد.

بخش تولید(کارخانه ها)یک بخش مهم کشور در خروجی تولید ناخالص ملی با ۳۵% سهم می باشد.بخش های عمده عبارتند از:اتومبیل،وسایل موتوری،تولید قطعات اتومبیل،و خمل و نقل و تجهیزات تراکتور،کشاورزی(۷%صادرات)آهن و فولاد(۳%)صنایع غذایی و نساجی(۲%)دیگر بخش های تولید شامل سیمان،صنایع مواد شیمیایی،وسایل خانگی و صنعت فرآورده های چوب است.بزرگترین مراکز صنعتی در بوئنوس آیرس،روساریو،و کوردوبا قرار دارند.


کشاورزی و دامداری

این بخش مهم ترین بخش اقتصادی آرژانتین است که با اختصاص نزدیک به ۲۶ میلیون هکتار زمین قابل کشت از ۷/۲۷۳ میلیون هکتار مساخت کل آرژانتین،مجموعاً۵۵% صادرات این کشور را شامل می گردد.

میوه ها و سبزیجات۳% صادرات را تشکیل می دهند:سیب . گلابی در دوره ریونگرو،پرتقال و دیگر مرکبات در شکال غرب مزوپوتامیا،انگور و توت فرنگی در کویو و توت در دورترین نقاط جنئبی تولید می شوند.پنبه و راج آمریکایی،محصولات اصلی چاکو گرانده،نیشکر و تنباکو در شمال غرب و زیتون و سیر در کویو می باشند.موز فورموزا،گوجه فرنگی در ایالت سالتا و هلو در (مندوسا)برای مصرف داخلی پرورش داده می شوند.آرژانتین پنجمین کشور تولید کننده انگور بوده و تولید انگور مرغوب از لحاظ کیفیت جهش های اصلی خود را نموده است.صادرات در حال رشد،کل توان بالقوه کشت انگور از میزان لازم فاصله دارد.استان مندوسا پهناورترین ناحیه تولید انگور است که پس از سن خوآن قرار گرفته است.

در شیلات،مقدار صید قلابماهی آرژانتین بالغ بر ۵۰% از صیدها را تشکیل داده،ماهی روغنی و ماهی مرکب پس از آن قرار دارند.جنگلداری در ناحیه مزوپوتامیا،گسترش یافته،درخت نارون برای سلولز،صنوبر و اوکالیپتوس برای مبلمان،الوار و صنایع کاغذ استفاده می شوند.هر دو بخش بالغ بر ۲%را تشکیل می دهند.


نگاهی به کشور ایران