پنجشنبه , 27/دي/1397
 Thursday , 17/January/2019
تعداد کل بازدیدها73857

مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...جاذبه های گردشگری

شهر بوئنوس آیرس در سال ۱۵۳۶ توسط اسپانیایی ها کشف گردید و به خاطر وجودش در کناررود خانه La Plata   که یکی از طولانی ترین رود خانه های آمریکای جنوبی است به زودی رونق گرفت .

اولین ساکنان این شهر در منطقه Boca  در سال ۱۵۳۶ شروع به ساخت و ساز کردند که این شروع ساخت و رشد شهر بوئنوس آیرس بود و منطقه Boca  یک ناحیه اشراف زاده بوده و ملوانان قدیمی به خوبی ازآن یاد میکنند.

در سال ۱۵۵۶ افراد مختلف از تمام جهان و یا نژاد های مختلف به این شهر مهاجرت کردند و در حال حاضر بسیاری از خانه های قدیمی باز سازی شده و خانه های زیادی در منطقه Santelmo  که تحت نفوذ اروپائیان بوده در این منطقه دیده میشود و ادامه شهر سازی تا مرکز شهر Metropolitan بوئنوس آیرس ادامه دارد و شب و روز زنده و فعال هستند.

در مرکز شهر یک بنای تاریخی و برج بنام Obelisco در یکی از میدانهای شهر وجود دارد که تمام خیابانهای شهر به آن متصل می گردد. و در آن تئاتر Colone  وجود دارد که از نظر بنا و بزرگی یکی از ساختمانهای معروف دنیا است این تئاتراز نظر معماری از زمان یونان باستان و ایتالیا و فرانسه پیروی میکند و میدان Mayo که اندازه خودش قدمت دارد یکی از میدانهای مهم ، باصفا و پر رفت و آمد شهر است و این میدان احاطه شده است با کاخ ریاست جمهوری Casa Rosada و Cabilido  که کلیسای قدیمی است و کاتدرال شهر بوئنوس آیرس که مرکز کاتولیک های شهر است .و منطقه با صفای Recolersa که یک منطقه قدیمی و با صفا است احاطه شده است با هتل های قدیمی و قهوه خانه های سنتی و خانه های هنر . همچنین دراین ناحیه خانه Evita Peron که مرکز توریستی است وجود دارد.

از شهرهای آرژانتین مخصوصا” بوئنوس آیرس توریستهای زیادی را از دور دنیا برای مسافرت به مکانهای توریستی آرژانتین می آیند . و این کشور مکان مناسبی برای ورزشهای آبی ،Gulf، قایق سواری و دیگر تفریحات سالم است.

در شمال کشور ، کشورهای بولیوی ، پاراگوئه  و برزیل وجود دارد و در شمال این کشور آبشار بزرگ Iguasu که بین سه کشور برزیل ، آرژانتین ، وپاراگوئه است و از ۲۳۰ آبشار کوچک و بزرگ تشکیل شده و در یک منطقه ای در حدود ۲۵ کیلومتر گسترده شده است و بزرگترین دهانه آن که گلوگاه شیطان نامیده میشود و از همه زیبا تر است . این آبشار در داخل پارک Iguaso قرار دارد و انواع مختلف حیوانات و جنگلهای زیبا در آن وجود دارد که پارک جنگلی در Icm60 از شهر Posada در استان Misiones قرار دارد .درشمال منطقه Kebrada  و Jujy   قرار دارد و یکی از زیباترین مناطق طبیعی مثل دره ها کوهها و بنا های تاریخی که دردوران اسپانیائی ها ساخته شده که حکایت از دوران قدیمی میکند دراطراف شهر های Jujy  و Salta که یا کاخهای قدیمی و صنایع دستی متنوع است قرار دارد.

این مناطق توسط یک Traen  توریستی قابل رویت است.

در نزدیک رشته کوه Andes کوه ها و تپه های زیبا و بزرگ وجود دارد که روزی تمدن بزرگ سرخپوستان بود و علائمی مثل حکاکی و سنگ نوشته های قدیمی از هنر و تمدن چند هزار ساله قبل از میلاد این منطقه حکایت میکند و در نزدیک آن دره ای به نام شبه قمر ها  که شبیه ماه های کوچک ، شامل سنگ های طبیعی ، بصورتهای مختلف بوجود آمده که قدمت آن به چند میلیون سال بر میگردد.

و بزرگترین قله رشته کوه Andes در نزدیک شهر Mendosa که در حدود ۷۵۰۰متر بالاتر از سطح دریا ست و یکی از بزرگترین قله های قاره آمریکا است قرار دارد.

شهر و استان Sanluis که در شرق این کشور که یکی از زیبا ترین مرکز تاریخی و طبیعی است قرار دارد.

و از آنجا که به طرف استان و Cordoba در شرق است میروید که آب و هوای تقریبا صحرایی ولی مناطق زیبای طبیعی برای کوه نوردان و صحرا نوردان دارد. شهر Cordoba یکی از شهر های زیبا با معماری  زمان Colonial  و ساختمانهای بلند تاریخی که بسیاری در قرن ۱۷ ساخته شده است .

استان Patagonia  که در جنوب است و شامل کوهها و دریاچه های بزرگ و رودهای طولانی و زیبا و رشته کوه Andes در شرق این استان قرار دارد.همچنین استان Rionegro  در این ناحیه قرار دارد .

  و ادامه اقیانوس اطلس که در جنوب میباشد و یک محیط زیبا و بزرگ و محیط زیست تعداد زیادی از گونه های مختلف نهنگ و حیوانات دریایی می باشد.

و در خلیج Valdes هر ساله هزاران نهنگ از سراسر دنیا برای زاد و ولد می آیند.

و در جنوب کوههای بزرگ یخی توسط توریست های دور دنیا مورد بازدید قرار میگیرند .

و شهر Osuaya که جنوبی ترین شهر آرژانتین و نزدیک به قطب جنوب و منطقه زیبا و بزرگ Antartida قرار دارد.


نگاهی به کشور ایران