پنجشنبه , 27/دي/1397
 Thursday , 17/January/2019
تعداد کل بازدیدها73857

مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...گزارش روز های پایانی بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

به گزارش روابط عمومی انجمن دوستی ایران و آرژانتین ، هرچه به روز های پایانی نمایشگاه نزدیک میشویم ذوق و شوق مردم به بازدید از نمایشگاه بیشتر و بیشتر میگردد.

در ادامه شرح مختصری از فعالیت ها در غرفه انجمن دوستی ایران و آرژانتین ذکر میگردد.

 

مصابه و گفتگوی باشگاه خبرنگاران جوان با جناب آقای مهندس رنجبران رئیس کمیته اقتصادی انجمن دوستی ایران و آرژانتین.

 

 

معرفی نویسنده مشهور آرژانتینی ، خورخه لوئیس بورخس و به نمایش گذاشتن تعدادی از رمان های مشهور آن نویسنده شهیر که توسط انتشارات نیلوفر منتشر گردیده است.

 

 

 

بازدید جناب آقای دکتر رحیمی رییس اداره هماهنگی انجمن های دوستی وزارت خارجه از غرفه انجمن و گفتگو با رئیس انجمن خانم دکتر جوادی نیا و رییس کمیته اقتصادی جناب آقای مهندس رنجبران و همینطور مسئول روابط عمومی انجمن جناب آقای دستمالچی .

 

 

 

 

همراهی رئیس انجمن خانم دکتر جوادی نیا به عنوان نماینده آمریکای لاتین با دکتر رحیمی در بازدید از دیگر غرفه های انجمن های دوستی.

 

 

 

دیدار جناب آقای امیرحسین میرزا آقایی، رییس اداره اول دیپلماسی وزارت امور خارجه و هیات همراه از غرفه انجمن و گفتگو با مسئولین غرفه انجمن دوستی ایران و آرژانتین.
بازدید جناب آقای میوه چیان از سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از غرفه انجمن و دیدار و گفتگو با رئیس انجمن.بازدید جناب آقای محمد مهدی پور محمدی سفیر سابق ایران در کشور آرژانتین ، از غرفه انجمن دوستی ایران و آرژانتین.دیدار و گفتگوی جناب آقای دکتر ذوالفقارطلب از اعضاء هیات علمی دانشگاه تهران و رئیس غرفه دانشگاه مذاهب با رئیس انجمن سرکار خانم دکتر جوادی نیا و رئیس کمیته اقتصادی جناب آقای مهندس رنجبران.برگزاری جلسه  داخلی اعضاء انجمن در غرفه انجمن  و بحث و تبادل نظر در موارد مختلف  جهت  پیشبرد هرچه بهتر اهداف  انجمن با حضور رئیس انجمن خانم  دکتر جوادی نیا ، مسئول روابط عمومی آقای دستمالچی ، رییس کمیته اقتصادی آقای مهندس رنجبران ،مسئول آموزشی خانم سوهانکی و مسئول امور اداری خانم تنها.دیدار دانشجویان اسپانیایی زبان دانشگاه تهران از غرفه انجمن و گفتگو با رییس انجمن و همینطور اعلام آمادگی و علاقه جهت همکاری با انجمن دوستی ایران و آرژانتین.


 

بازدید جناب آقای علی اندیشه نویسنده و استاد دانشگاه از غرفه انجمن و اهداء یک جلد از کتاب خود به خانم شعبانی مسئول غرفه انجمن دوستی ایران و آرژانتین.

 

 


دیدار بازیگر محبوب سینما و تلویزیون جناب آقای مجید مظفری از غرفه انجمن دوستی ایران و آرژانتین.در حاشیه نمایشگاه  :دوستداران آرژانتین


نگاهی به کشور ایران