سه شنبه , 01/آبان/1397
 Tuesday , 23/October/2018
تعداد کل بازدیدها73602

مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...هیأت مؤسسین


۱- آقای دکتر محمدرضا جوادی‌نیا


تاریخ تولد:۱۳۳۶

محل تولد: تهران

تحصیلات و مشاغل :

- پزشک و متخصص داخلی، فوق تخصص بیماریهای وریدی از دانشگاه بوئنوس آیرس دانشگاه آرژانتینی جان اف‌کندی و دانشکده انجمن پزشکان داخلی آرژانتین  .

- عضو انجمن پزشکان آرژانتین.

- وابسته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سالهای ۳-۱۳۶۱ در آرژانتین، .

- موسس انتشارات البرادا (فجر) در آرژانتین .

-  هماهنگ کننده‌ی علمی فرهنگی دانشگاه‌های کشور و دانشگــاه‌ها و مراکــز تحقیقــاتی آرژانتین در سال‌های ۶-۱۹۹۵٫


>۲- آقای محمدرضا یزدانی (اصفهانی‌نژاد)


تاریخ تولد: ۱۳۵۰

محل تولد:تهران

تحصیلات و مشاغل :

- کارشناس فیزیک

- عضو هیأت موسس و هیأت مدیره بخش دانشجویی انجمن فیزیک ایران در سال ۴-۱۳۷۱

- عضو هیأت مؤسس و هیأت مدیره شاخه‌ی دانش‌آموزی انجمن فیزیک ایران در سال‌های ۴-۱۳۷۲

- عضو هیأت مؤسس انجمن دانش پژوهان جوان ایران و فعالیت در دفتر تألیف کتب درسی و معاونت پژوهشی سازمان آموزش و پرورش ۱۳۷۰٫

- دبیر انجمن دانش پژوهان جوان ایران ، سال ۱۳۷۱الی ۱۳۷۴٫

- همکاری در بخش بین‌الملل دانشگاه امام صادق(ع) و همکاری در دعوت رئیس هیأت مدیره‌ی دانشگاه‌های آمریکای لاتین و رئیس دانشگاه لوماس دسامورا آرژانتین در سال ۱۳۷۴ و قرارداد برگزاری دوره‌های اسلام شناسی در دانشگاه لوماس دسامورا آرژانتین.

- تدریس دوره‌های المپیاد فیزیک در سالهای ۴-۱۳۷۲ در دانشگاه پلی تکنیک(امیرکبیر) و انجمن دانش‌پژوهان.

- فعالیت در شرکت توسعه همکاری دانش‌پژوهان کارآفرین و دانش سیستم در زمینه‌ی الکترونیک و کامپیوتر ۱۳۸۳-۱۳۷۶٫


۳- آقای علی دریانیان


تاریخ تولد: ۱۳۲۸

محل تولد:تهران

تحصیلات و مشاغل :

لیسانس مدیریت مالی

نماینده سابق وزارت بازرگانی در آرژانتین ۱۳۶۱-۱۳۶۴

۴- آقای دکتر سیامک رفیعی طاری

تاریخ تولد: ۱۳۴۱

محل تولد:تهران

تحصیلات و مشاغل:

دندانپزشک متخصص بیماری‌های لثه و ایمپلانت از دانشگاههای ناسیونال بوئنوس آیرس و دانشگاه کاتولیک بوئنوس آیرس و
فوق تخصصInplantology, Periudontology


5- آقای مرتضی هاشمی


تاریخ تولد: ۱۳۳۱

محل تولد:

تحصیلات و مشاغل :
لیسانس مدیریت بازرگانی و مسئول امور نمایشگاههای بین المللی


۶- آقای مهدی صادقی‌فرد


تاریخ تولد: ۱۳۲۶

محل تولد: تهران

تحصیلات و مشاغل :

فوق لیسانس کامپیوتر از آمریکا، کارشناس کامپیوتر

استاد سابق دانشگاه الزهرا و علامه‌ی طباطبایی، استاد مرکز آموزش مخابرات


۷- خانم اکرم جوادی‌نیا


تاریخ تولد: ۱۳۴۳

محل تولد: تهران

تحصیلات و مشاغل :

فوق‌ لیسانس در ادیان و عرفان تطبیقی، دکتری در ادیان، دبیر رسمی آموزش و پرورش و داشتن سمت های دیگر و فعالیت در مراکز علمی و فرهنگی

مؤلف کتاب گوروناک و اسلام و مقالات

نگاهی به کشور ایران