تعریف انجمن:

انجمن دوستی آرژانتین و ایران یک انجمن ملی ( غیر دولتی) است و میتواند نماینده و اعضاء از هر نقطه کشور بوئنوس آیرس داشته باشد و در این انجمن میتواند به مدت 99 سال برپا باشد و فعالیت کنند.

در این جلسه آقای جوادی نیا ، بصورت حقوقی برای انجام کارهای مشورتی و ثبت اساسنامه نهایی انجمن انتخاب شده اند . 

هیات موسس تصمیم گرفته اند که این انجمن توسط یک گروه هیات مدیره که شامل افراد زیر است اداره خواهد شد .

 

1-رئیس هیات مدیره 

2-یک نفر منشی

3-یک حسابدار

4-دو سخنگو (یا اعضاء ثابت)

5-یک مدیر عامل و یک نفر به عنوان معاون مدیر عامل 


 

اصول انجمن شامل موارد زیر است :

 

اصل اول :

 

ماده 1 اسم انجمن : انجمن دوستی ایران و آرژانتین خواهد بود که در تاریخ 14/2/2008 تاسیس گردیده است. واین یک انجمن ملی – غیر دولتی به آدرس بالا است .

 

ماده 2 : هدف انجمن نزدیک کردن دو ملت آرژانتین و ایران به یکدیگر و ایجاد دوستی و مودت بین دو کشور است و برای انجام اهداف ملی برگزاری مدیریت و پرداخت مخارج تمامی کارها و اتفاقاتی از قبیل فعالیت های فرهنگی هنری علمی ورزشی  نوشتن مقالات و کتب   و اجرای برنامه های تلویزیونی و رادیویی و برقراری ارتباط با سایر انجمن ها و موسسات داخلی و خارجی و ساخت و برقراری کتابخانه و انجام مسافرت هایی بر  اشخاص انتخاب شده به ایران و یا به آرژانتین ، و انجام هر گونه فعالیتی که ارتباط و دوستی را بین دو ملت بالا می برد.

 

اصل دوم :

 

ظرفیت و پشتیبانی های اجتماعی 

ماده سوم : انجمن میتواند محلی را با وسایل و امکانات و یا بدون آن تهیه کند (به عنوان محل فیزیکی انجمن) و یا با بانکها و ارگانهای خصوصی و عمومی، قرارداد امضاء کند .

ماده چهارم : انجمن میتواند از محل های مختلف

1-رسمی 

2-غیر رسمی 

3-ویا اعلام حق عضویت برای اعضاء  کسب درآمد کند 

4-کسب درآمد از طریق وراثت وقف و کمکهای مردمی

5-قبول اهدایی ها از سازمانهای داخل و خارج

6-برگزاری سمینار کارگاهها و کنفرانس 

7-انجمن میتواند از محل درآمد های خود در حدود 30% به حق عضویت بعضی افراد که قادر به پرداخت حق عضویت خود نیستند  کمک کند.

 

اصل سوم :

 

عضویت :

شرایط عضویت -انتخابات و قوانین داخل انجمن 

 

ماده پنجم: شامل قوانین و شرایط زیر میباشد

 

A-  تمام اعضاء باید سعی در نزدیک کردن و دوستی دو ملت کنند.

B-بر طبق نظریه هیات مدیره افراد بالای 18 سال حق عضویت در انجمن را خواهند داشت 

C-  اعضاء غیر رسمی یا کسانی که به صورتی به اهداف و فعالیت های انجمن کمک میکنند ولی عضو انجمن نیستند میتوانند 25% حق رای در انتخابات انجمن داشته باشند و بعد اگر میتوانند بصورت اعضاء رسمی در انجمن ثبت نام کنند.

 

ماده ششم: وظایف اعضاء ثابت و فعال به شرح زیر است

 

A-  پرداخت حق عضویت که توسط اعضاء انجمن و مجمع عمومی و هیات مدیره تصویب گردد.

B-انجام تمام وظایف و فعالیت هایی که هیات مدیره و یا مجمع عمومی انجمن تصویب کنند.

C-   شرایط برای ورود به مجمع عمومی انجمن حداقل یک سال عضویت در انجمن میباشد و برای عضویت در کمیته ها و انجام کارهاو فعالیت هایی در کمیته ها حد اقل سه سال عضویت فعال در انجمن لازم دارد .

D-  جمع آوری هدیه ها و پرداختی به نفع انجمن از وظایف اعضاء میباشد.

 

ماده هفتم:

اعضاء غیر رسمی و غیر ثابت انجمن دارای حق و حقوق و وظایف مساوی با بقیه هستند که عبارت از:

 

A-  پرداخت حق عضویت معلوم شده توسط مجمع عمومی 

B-اجراء و تابعیت از تمامی قوانین و احکام که توسط مجمع عمومی و هیات مدیره به تصویب میرسد

C-  حق شرکت در جلسات مجمع عمومی و حق اظهار نظر کردن ولی بدون حق رای 

D-  حق استفاده از تمامی امکانات انجمن 

 

 

 

 

ماده هشتم:

حق و حقوق و وظایف اعضاء غیر ثابت 

شامل :

-این افراد دارای هیچ حق و حقوق ویا وظایفی نیستند

-این افراد میتوانند درخواست کنند که جزء اعضاء ثابت باشند و از حقوق و حق دیگران برخوردار باشند

 

ماده نهم:

این افراد حق بازگشت و داشتن عضویت غیر رسمی را نخواهند داشت و افرادی و اعضایی که در سه نوبت پشت سر هم حق عضویت پرداخت نکنند و به هر دلیل پرداختهای لازم را انجام ندهند ، یک اخطاریه توسط حسابدار انجمن دریافت خواهند کرد و در صورت پرداخت نکردن هیات مدیره حق سلب عضویت این افراد را دارند و باید استعفاء کنند.

هیات مدیره حق اعمال و اجراء احکام زیر را برای اعضاء دارند:

 

A-  حق سلب عضویت اعضایی که بیشتر از یکسال نباشند دارد

B-حق اخراج اعضایی که اوضاع و شرایط نا مناسب ندارند از قبیل :

 1- سرپیچی از قوانین داخل انجمن 

 2- هماهنگ نبودن در انجمن

 3- آسیب رساندن به انجمن و اهداف آن از روی قصد و غرض.

 

ماده دهم :

افرادی که سلب عضویت شده اند از تمامی مسئولیت و عضویت در کمیته ها مبری میباشند.

 

اصل چهارم :

هیات مدیره و اعضاء قانونی آن :

ماده دوازدهم : انجمن که توسط پنج عضو انتخاب شده اداره خواهد گردید به صورت زیر خواهد بود :

1-یک نفر مدیر عامل (با رئیس)

2-یک نفر منشی

3-یک نفر حسابدار

4-دو نفر عضو اصلی

5-یک نفر عضو علی البدل

و این هیات مدیره به مدت سه سال بر سر کار خواهند بود.واین افراد فقط توسط مجمع عمومی قابل تعویض خواهند بود.

 

ماده سیزدهم : 

برای عضویت در کمیته های اجتماعی باید افراد حداقل سه سال عضو انجمن بوده باشند 

 

ماده چهاردهم: 

در صورت نوت استعفاء و یا هر موردی که باعث بشود که فردی در هیات مدیره حضور نداشته باشد ، این شخص میتواند توسط اعضاء جایگزین گردد.

 

ماده پانزدهم: 

در صورت کمبود اعضاء در هیات مدیره و یا کمبود اعضاء علی البدل مجمع عمومی تشکیل خواهد گردید و افراد جدید انتخاب گردد.

 

ماده شانزدهم : 

هیات مدیره باید در ماه یک بار ملاقات کنند و زمان و وقت و جای آن باید مشخص باشد ودر صورت تغییر زمان و یا جلسات ضروری این باید توسط هیات مدیره اعلام گردد.در این جلسات حد اکثر اعضاء و یا دو سوم اعضاء باید شرکت داشته باشند.

 

ماده هفدهم: 

وظایف هیات مدیره 

 

1-مدیر عامل نماینده ارشد و اصلی انجمن در کلیه جلسات و ارگانهای دولتی – عمومی – و خصوصی خواهد بود .

2- اجراء تمام قوانین انجمن و مجمع توسط اعضاء انجام و نظارت بر آنها و اعمال قوانین از وظایف مدیر عامل است.

3- ریاست و مدیریت کل انجمن

4- نظارت و مدیریت بر جلسات مجمع عمومی

5- نظارت بر عضویت اعضاء در انجمن 

6- حذ ف وبر کناری اعضاء در صورت نیاز

7- انتخاب و گزینش اعضاء جدید برای انجام کارهای انجمن و کارهای کمیته ها و تعیین حقوق این افراد

8- تسویه حساب و تامین بودجه مانده انجمن و انجام کارهای نا تمام در آخر هر سال میلادی 

9- اجرا و تنظیم قوانین داخل انجمن و این قوانین توسط مجمع عمومی و ناظر قوه قضائیه و قانون شمارهLAY: 22315قابل اجراء میباشد.

10- اجراء و تشکیل کمیته های لازم برای به نتیجه رسیدن اهداف انجمن 

11- اجراء احکام وقوانین قدیم ویا تشکیل و افزایش قوانین جدید.

12- قبول هدیه و ارثیه ها و مبالغ مختلف از سازمانهای خارجی – داخلی و غیره

13- باز کردن حسابهای بانکی جاری و غیره در بانکهای 

BANCO PROVINCIONA BUENOSAIRES  یا

 BANCO NACION ARGENTINA      

14- خرید و فروش و شرکت در سهام  و غیره به نفع انجمن

15- بازدید و شرکت افراد مهم و یا مسئولین دولتی و غیر دولتی از انجمن و یا جاهای دیگر به خرج انجمن 

16- تامین مخارج اولیه انجمن و مجمع عمومی انجمن 

17- کنترل و نظارت بر کتب و نشریات و مقالات منتشره در انجمن