موسیقی Tango


هنر موسیقی در آرژانتین به سالهای زمان مهاجرت  مهاجرین اولیه به این کشور برمیگردد و این موسیقی که بعدا" به نام موزیک   Tango  شناخته شد در واقع بیان کننده غم و غصه و مشکلات بینوایان و زحمتکشان و فقرا بوده که بعدا" بصورت رقص های فورکلور و موزیک بیان می شد.

و نشان دهنده مشکلات و درد های مردم بوده است و چندین هنرمند بزرگ در قرن 20 .آنرا به اوج رسانده وبین المللی کردند.


و هنرمندان زیادی مثل "مارتا آلخریچ"  در موسیقی در سطح جهانی هستند و موسیقی کلاسیک این کشور زبانزد جهانی دارد.

هنرمندانی مثل  Mercedes Sosa  و یا Charlie Garcia  از هنرمندان و خوانندگان فورکلر و راک آرژانتینی هستند و هنر موسیقی این کشور از سال 1960 پیشرفت زیادی داشته است .